Tâm lý thị trường Buy - Sell


Tâm lý thị trường Trader Buy - Sell hiển thị tỷ lệ phần trăm hiện tại của các vị trí dài (Buy) và ngắn (Sell) trong luồng giao dịch. Tâm lý thị trường kết quả được định nghĩa là sự khác biệt giữa hai loại này, với số đọc âm đỏ báo hiệu tình cảm bán ra và tình trạng tích cực màu xanh lá cây biểu thị tình cảm mua mua vào. Dữ liệu được cập nhật cứ sau 30 phút.
full-width

Bình luận