Lịch kinh tế


Lịch kinh tế cung cấp thông tin bao gồm các sự kiện kinh tế lớn từ hơn 40 quốc gia ở Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương. Dữ liệu bao gồm các giá trị thực tế, dự báo và trước đó, cũng như tác động của thị trường dự kiến, làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn đứng đầu các sự kiện hiện tại hoặc làm phong phú chiến lược giao dịch của Trader bằng phân tích cơ bản.