Danh sách các nhà môi giới ngoại hối trên thế giới


Click link open full screen : List of Forex Brokers in the World
 
Forex Brokers
DD : Dealing Desk 
MM : Market Maker 
NDD : Non-Dealing Desk 
STP : Straight Through Processing 
ECN: Electronic Communications Networks 
STP + ECN 
DMA : Direct Market Access  
MT4 : MetaTrader 4 
MT5 : MetaTrader 5

NFA - Giấy phép Hiệp hội tương lai quốc gia Hoa Kỳ cấp phép hoạt động 
CFTC - Giấy phép Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai Hoa Kỳ cấp phép hoạt động
ASIC - Giấy phép Ủy ban chứng khoán và Đầu tư  Úc cấp phép hoạt động
FCA - Giấy phép Cơ quan quản lý tài chính Vương Quốc Anh cấp phép hoạt động 
FSA - Giấy phép hoạt động của Ủy ban dịch vụ tài chính Nhật Bản cấp phép
IIROC - Giấy phép Tổ chức quản lý đầu tư Canada cấp phép hoạt động
FINMA - Giấy phép Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ cấp phép hoạt động 
MAS - Giấy phép Cơ quan quản lý và giám sát tổng hợp của các tổ chức tài chính ở Singapore cấp phép hoạt động 
CySec - Giấy phép Ủy ban chứng khoán và giao dịch cộng hòa Síp cấp phép hoạt động
full-width

Bình luận