Chỉ số sức mạnh tiền tệ

Chỉ số tiền tệ cho các trang web cung cấp một cái nhìn về các xu hướng chung trên thị trường tiền tệ. Nó theo dõi hiệu suất của từng loại tiền được chọn so với rổ các đồng tiền thanh khoản cao nhất của nó bằng cách tổng hợp các động thái của tỷ giá hối đoái thành các chỉ số Forex dễ hiểu. Do đó, mỗi chỉ số đại diện cho một chuỗi các thay đổi trung bình của tỷ giá so với giá đóng cửa cho một ngày cơ sở cố định. Những thay đổi hoặc trả về này được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm với các giá trị của chỉ mục vào ngày cơ sở được đặt thành 100%. Do đó, giá trị dưới 100% ngụ ý giảm so với ngày cơ sở và giá trị trên 100% cho thấy sự gia tăng.

 Các loại tiền tệ có sẵn trong tiện ích là Euro (EUR), Bảng Anh (GBP), Franc Thụy Sĩ (CHF), Đô la Mỹ (USD) và Yên (JPY). Các cặp được sử dụng trong tính toán của một chỉ mục cụ thể luôn chứa loại tiền tương ứng làm tiền tệ cơ sở, ngay cả khi ký hiệu chuẩn có liệt kê thứ hai. Do đó, sự gia tăng chỉ số luôn chỉ ra sự tăng cường của đồng tiền so với các đồng nghiệp của nó, trong khi mức giảm cho thấy sự suy yếu.

 Tiện ích cho phép đặt ngày cơ sở mong muốn và cho biết khoảng thời gian sẽ được hiển thị trên biểu đồ bằng cách chọn ngày bắt đầu, đó là ngày của giá trị được hiển thị đầu tiên và số ngày theo dõi.
full-width

Bình luận