Các chỉ số kỹ thuật Indicator

Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ phân tích kỹ thuật cung cấp tổng quan về tín hiệu giao dịch dựa trên các chỉ số phổ biến nhất: 
  • Chuyển động hội tụ trung bình (MACD), 
  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), 
  • Chỉ số dao động ngẫu nhiên (Stochastic), 
  • Chỉ số trung bình (Stochastic) ADX), 
  • Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), 
  • Dao động Aroon (AROON), 
  • Allogator, và Dừng và đảo ngược Parabol (SAR). 
Tất cả các indicator cung cấp các giá trị của các chỉ số thành ba loại tín hiệu: "Buy", "Sell", và "Neutral". Các tín hiệu có sẵn cho các công cụ thị trường Forex, hàng hóa, chỉ số và CFD chứng khoán và bitcoin khác nhau, cho các khung thời gian từ năm phút đến một tháng.

Bình luận đánh giá bài viết