Tại sao nên Chọn sàn IC Markets giao dịch Forex?

IC Markets


  Giới thiệu về IC Markets

  ICMarkets.com

  IC Markets
  là một trong những nhà cung cấp ngoại hối CFD để cung cấp các giải pháp giao dịch cho các nhà giao dịch trong ngày và người giao dịch nhanh cũng như các nhà giao dịch còn mới mẻ với thị trường forex. IC Markets cung cấp cho khách hàng nền tảng giao dịch tiên tiến, kết nối có độ trễ thấp và thanh khoản vượt trội. IC Markets đang cách mạng hóa giao dịch forex trực tuyến, giờ đây nhà giao dịch trực tuyến có thể tiếp cận định giá và thanh khoản mà trước đó chỉ sẵn có đối với các ngân hàng đầu tư và cá nhân có mức vốn ròng cao.

  Nhóm quản lý của chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực Forex, CFD và thị trường Cổ phiếu tại Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Chính kinh nghiệm này đã cho phép chúng tôi lựa chọn các giải pháp công nghệ tốt nhất có thể và chọn lọc kỹ lưỡng giá trị tốt nhất sẵn có trên thị trường.

  IC Markets được thành lập khi nào?

  IC Markets được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 2007 bởi một nhóm các chuyên gia trong ngành dịch vụ tài chính, những người có công tạo nên sự thành công của một trong những nhà cung cấp dịch vụ Forex và CFD lớn nhất của Australia.

  Tại sao IC Markets được thành lập?

  Vào năm 2007, IC Markets đã tìm cách lấp khoảng trống giữa các khách hàng nhỏ lẻ và khách hàng tổ chức, cung cấp một giải pháp giao dịch mà trước đó chỉ sẵn có đối với các ngân hàng đầu tư và cá nhân có mức vốn ròng cao. Tài khoản Raw Spread của IC Markets đã được tạo ra, cung cấp công nghệ khớp lệnh vượt trội, chênh lệch thấp hơn và giá cả tốt nhất.

  IC Markets tận tâm vì sự đổi mới, cải thiện không ngừng và sử dụng công nghệ tiên tiến mà trước đó không sẵn có.

  Tuyên bố Sứ mệnh

  Sứ mệnh của IC Markets là tạo ra môi trường giao dịch tốt nhất và minh bạch nhất cho cả khách hàng nhỏ lẻ và khách hàng tổ chức, cho phép nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào việc giao dịch của họ. Được xây dựng bởi nhà giao dịch, dành cho nhà giao dịch, IC Markets tận tâm cung cấp chênh lệch, khớp lệnh và dịch vụ vượt trội.

  Giá trị Cốt lõi

  • Liêm chính và Tin cậy
  • Trung thực và Công bằng
  • Minh bạch
  • Cam kết và Trách nhiệm
  • Đáng tin cậy
  • Linh hoạt
  • Không ngừng Đổi mới
  • Quản trị Công ty Vững chắc

  Tuân thủ Quy định

  • IC Markets thừa nhận tầm quan trọng của việc tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định, chính sách và tiêu chuẩn có liên quan. IC Markets cam kết có kỷ luật quản lý chặt chẽ và các biện pháp kiểm soát hàng đầu trong môi trường tuân thủ của chúng tôi. Là một pháp nhân được quản lý toàn cầu, IC Markets bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt, bao gồm các yêu cầu kiểm toán và an toàn vốn.
  • IC Markets giữ tiền của khách hàng trong các tài khoản ủy thác riêng biệt của khách hàng với Westpac và Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) để có Giấy phép ASIC và tại Ngân hàng Barclays để có Giấy phép FSA. Tất cả tiền của khách hàng được quản lý theo các quy tắc Xử lý tiền của khách hàng và được giữ riêng vào quỹ của công ty IC Markets. Tiền của khách hàng không được sử dụng cho bất kỳ chi phí hoặc mục đích hoạt động nào.

  Kiểm toán

  IC Markets có một kiểm toán viên độc lập, bên ngoài nhằm hỗ trợ các quy trình tác nghiệp và đảm bảo việc tuân thủ quy định của chúng tôi.

  Bảo mật thông tin

  • IC Markets duy trì các biện pháp kiểm soát phù hợp và giám sát việc truyền thông tin bí mật và nhạy cảm của khách hàng bên trong và bên ngoài Công ty trên cơ sở cần phải biết. IC Markets không cố ý tiết lộ thông tin của khách hàng trừ khi việc này do khách hàng yêu cầu, hoặc được pháp luật yêu cầu làm vậy.
  • FSA đưa ra các yêu cầu về an toàn vốn và yêu cầu đối với người được cấp giấy phép bắt buộc phải có nhưng quy trình quản lý rủi ro nội bộ và quy trình đào tạo nhân viên chặt chẽ. Việc kiểm toán độc lập bổ sung cho các quy trình hoạt động và sổ sách kế toán của IC Markets luôn tuân theo quy định pháp lý. IC Markets vẫn giữ các tiêu chuẩn cao. 

  Thông tin về FSA

  FSA là Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính ở Seychelles chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo thị trường tài chính ở Seychelles luôn công bằng và minh bạch , được sự ủng hộ tự tin từ các nhà đầu tư và khách hàng có hiểu biết. Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính Seychelles là cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm cho các dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại Seychelles. Được thành lập theo bộ luật quy định Dịch Vụ Tài chính năm 2013.

  Tách biệt Tiền của Khách hàng

  National Australia Bank

  IC Markets (AU):

  • Khi cấp vốn vào tài khoản giao dịch của bạn, tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản tách biệt của khách hàng tại các Ngân hàng Úc, Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) và Westpac Banking Corporation (Westpac). IC Markets tuân thủ Quy tắc xử lý tiền của Khách hàng Úc và áp dụng các chính sách và quy trình nghiêm ngặt liên quan đến việc duy trì và vận hành các tài khoản này.
  • IC Markets giữ tiền của khách hàng tách biệt với tiền của công ty và không sử dụng khoản tiền này cho bất kỳ chi phí hoặc mục đích hoạt động nào. Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm vạch ra chính sách xử lý tiền của khách hàng của chúng tôi.

  IC Markets (SC):

  • Khi cấp vốn vào tài khoản giao dịch của bạn, tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt của khách hàng tại các ngân hàng Úc được xếp hạng AA. IC Markets tuân thủ Quy định về Chứng khoán (Hành vi Kinh doanh), 20018 và áp dụng các chính sách và quy trình nghiêm ngặt liên quan đến việc duy trì và vận hành các tài khoản này.
  • IC Markets giữ riêng tiền của khách hàng vào quỹ của công ty và không sử dụng những khoản tiền này cho bất kỳ mục đích hoặc chi phí hoạt động nào. Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm của chúng tôi phác thảo các chính sách xử lý tiền cho khách hàng của chúng tôi.

  Bảo hiểm

  • IC Markets (AU): Bảo hiểm Bồi thường Chuyên nghiệp được duy trì với Lloyds của London.
  • IC Markets (SC): Bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp được duy trì với H Savy Insurance Co Ltd ở Seychelles

  Mối quan hệ Ngân hàng

  • IC Markets (AU): IC Markets có quan hệ ngân hàng với Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) và Tập đoàn Ngân hàng Westpac (Westpac), cả hai đều là Ngân hàng hàng đầu của Australia.
  • IC Markets (SC): IC Markets các ngân hàng cùng với Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) và Westpac Banking Corporation (Westpac), cả hai đều là Ngân hàng cấp cao nhất của Úc.

  Tư cách thành viên Chuyên nghiệp

  AFCA

  IC Markets là thành viên của Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA). AFCA là một chương trình giải quyết tranh chấp bên ngoài của Úc đã được phê duyệt nhằm giải quyết một cách công bằng và độc lập các tranh chấp giữa người tiêu dùng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thành viên.

  Kiểm toán Bên ngoài

  • IC Markets (AU):  đã có một công ty kiểm toán độc lập bên ngoài để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy trình hoạt động của chúng tôi.
  • IC Markets (SC):  có một kiểm toán viên độc lập bên ngoài để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ quy định và quy trình hoạt động của chúng tôi.

  Chống rửa tiền

  Theo Đạo luật Chống rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố Năm 2006 của Australia, IC Markets đã có những chính sách và quy trình để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Những chính sách và quy trình này được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền xảy ra. Chính sách Chống Rửa tiền đưa ra những giấy tờ mà bạn phải cung cấp cho chúng tôi trước khi mở tài khoản.

  Giấy phép

  INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS

  • IC Markets (AU)International Capital Markets có giấy phép dịch vụ tài chính Australia (AFSL) Số 335692 và được quản lý để tiến hành kinh doanh dịch vụ tài chính tại Australia, hạn chế ở các dịch vụ tài chính do AFSL của chúng tôi cung cấp.
  • IC Markets (SC): IC Markets có Giấy phép Đại lý Chứng khoán số SD018 và được phép thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính ở Seychelles, giới hạn ở các dịch vụ tài chính được bao gồm trong Giấy phép Đại lý Chứng khoán của chúng tôi.

  Tổng quan về tài khoản

  Raw Pricing của IC Markets cung cấp và loạt sản phẩm đa dạng được đưa vào tất cả các loại tài khoản. Phù hợp cho cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, chỉ cần chọn nền tảng giao dịch và mô hình định giá ưa thích của bạn và bắt đầu.


  SO SÁNH TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN


  Tại sao nên Chọn Tài khoản Raw Spread?

  Tài khoản Raw Spread của IC Markets cung cấp một số trong những chênh lệch thấp nhất có thể sẵn có. Chênh lệch trung bình đối với tỷ giá EUR/USD của IC Markets là 0.1 pip, với chỉ khoản hoa hồng nhỏ là 3,50 USD mỗi lô phải trả . Với thanh khoản từ trên 25 ngân hàng và nguồn thanh khoản ngầm khác nhau, tài khoản Raw Spread của IC Markets được xây dựng cho nhà giao dịch trong ngày, người giao dịch nhanh và chuyên gia cố vấn. Máy chủ tài khoản Raw Spread cho MetaTrader 4 và 5 của chúng tôi được đặt ở trung tâm dữ liệu Equinix NY4 tại New York, mang bạn gần hơn với nhà cung cấp giá cả của chúng tôi và loại bỏ mọi độ trễ không cần thiết. Nền tảng Raw Spread cho MetaTrader 4 và 5 của IC Markets là sự lựa chọn được ưa thích dành cho nhà giao dịch hoạt động trong ngày và người giao dịch nhanh trên toàn cầu.  Tài khoản

  cTrader

  Tài khoản

  Raw Spread

  (Phổ biến)

  Tài khoản

  Tiêu chuẩn

  Nền tảng Giao dịch

  cTrader

  MetaTrader

  MetaTrader

  Hoa hồng (trên lô)

  $3.0

  ($6.0 per lot roundturn)

   

  $3.5

  ($7.0 per lot roundturn)

   $0.0
  Chênh lệch từ (pip)

  0.0

  0.0 1.0
  Bắt đầu Nạp tiền (USD)

  $200

  $200 $200
  Đòn bẩy

  500:1

  500:1 500:1
  Vị trí Máy chủ

  London

  New York New York
  Lô Siêu nhỏ Giao dịch (0.01) V V  V
  Cặp tỷ giá 64 64 64
  CFD Chỉ số Giao dịch V V V
  Mức Ngưng Giao dịch 50% 50% 50%
  Một lần nhấp Giao dịch V  V V
  Hồi giáo Tài khoản V V  V
  Phong cách Giao dịch Được cho phép Tất cả Tất cả Tất cả
  Khoảng cách Đặt Hạn chế Không Không Không
  Ngôn ngữ Lập trình C# MQL4 MQL4
  Phù hợp với Nhà giao dịch trong Ngày & Người giao dịch Nhanh EA & Người giao dịch Nhanh Nhà giao dịch Tùy nghi


  Nền tảng giao dịch Forex

  Metatrader 4 & 5

  MetaTrader 4 & 5

  cTrader

  cTrader

  • cTrader cho Web
  • cTrader dành cho iPhone/iPad
  • cTrader cho Android
  • cTrader dành cho cAlgo

  Chênh lệch Spread

  Chênh lệch của IC Markets là hàng đầu thị trường với luồng dữ liệu về giá từ trên 25 ngân hàng và nguồn thanh khoản ngầm khác nhau. Máy chủ với độ trễ thấp trong môi trường giao dịch Raw Pricing cấp doanh nghiệp có nghĩa là bạn sẽ luôn được giao dịch với mức giá tốt nhất sẵn có. Chênh lệch có thể đạt mức thấp tới 0.0 pip trên nền tảng Raw Spread cho MetaTrader 4, 5, và cTrader của chúng tôi.

  Khớp lệnh

  Chúng tôi đã tự động hóa mọi khía cạnh của quy trình giao dịch để đảm bảo giao dịch của bạn được thực hiện ở tốc độ nhanh như chớp, mà không có bất kỳ sự can thiệp thủ công nào, và ở mức giá mà bạn mong đợi – hoặc tốt hơn. Tiếp cận độ sâu thị trường chưa từng có và đảm bảo khớp lệnh 100% bằng cách giao dịch với hệ thống Raw Pricing.

  Ký quỹ và Đòn bẩy

  Bằng việc cung cấp đòn bẩy lên tới 1:500, chúng tôi mở ra con đường dẫn tới thị trường ngoại hối cho nhà giao dịch Nhỏ lẻ. Việc sử dụng đòn bẩy có nghĩa là chỉ cần khoản đầu tư ban đầu (ký quỹ) nhỏ. Việc sử dụng đòn bẩy có thể làm gia tăng lợi nhuận, nhưng thua lỗ cũng có thể vượt quá khoản nạp ban đầu của bạn.

  Cặp tỷ giá

  IC Markets cung cấp giá trên 60 cặp tỷ giá và 4 kim loại khác nhau trên cả 3 nền tảng giao dịch. IC Markets có thể cung cấp một số trong những định giá tốt nhất trong ngành bằng cách tổng hợp báo giá từ trên 25 ngân hàng và nguồn thanh khoản ngầm khác nhau. Định giá thấp này được kết hợp với tốc độ khớp lệnh cực nhanh khiến IC Markets trở thành điểm đến ưa thích cho các nhà giao dịch trong ngày, người giao dịch nhanh và những người sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA).

  Phí qua đêm

  Chúng tôi cung cấp phí qua đêm mua vào và bán ra cho tất cả các cặp tỷ giá và kim loại của mình. Phí qua đêm được xác định bởi chênh lệch lãi suất qua đêm giữa hai đồng tiền liên quan đến cặp tỷ giá và liệu vị thế đó là ‘mua’ hay ‘bán’.

  Giờ Giao dịch

  Chúng tôi giúp cho việc biết khi nào thị trường mở cửa để giao dịch trở nên dễ dàng. Xem nhanh tất cả giờ giao dịch dành cho nhiều sản phẩm của chúng tôi. Giờ giao dịch cũng có thể xem được từ bên trong phần mềm đầu cuối giao dịch của MetaTrader và cTrader. 


  Sản phẩm thương mại

  Loạt sản phẩm được lựa chọn kỹ càng của IC Markets cho phép bạn tiếp cận các thị trường phổ biến và thanh khoản nhất trên thế giới, để có được các cơ hội giao dịch tốt nhất 24/7.

  Forex

  IC Markets

  Thị trường Forex cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần trên thị trường tài chính thanh khoản nhất thế giới. Nhà giao dịch có thể tận dụng chênh lệch thấp nhất, khớp lệnh vượt trội, và thanh khoản liên ngân hàng sâu trên 60 cặp tỷ giá.

  Chỉ số

  Tiếp cận thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới thông qua việc cung cấp CFD Chỉ số trên toàn cầu của IC Markets. Với chênh lệch từ 0.5 điểm trên 16 Chỉ số, nhà giao dịch có thể có cái nhìn rộng hơn về thị trường chứng khoán trong khi vẫn hưởng hoa hồng miễn phí và giao dịch 24/5 trên các thị trường chính.

  Hàng hóa

  Giao dịch năng lượng, nông sản và kim loại như cặp tỷ giá với USD hoặc CFD Hợp đồng kỳ hạn. Chúng tôi đã kết hợp định giá thấp và kích thước lô linh hoạt từ 10c mỗi điểm để cung cấp cho bạn một sản phẩm mạnh mẽ.

  Cổ phiếu

  Tiếp cận trên 100 cổ phiếu vốn hóa lớn và CFD trên ETF qua các sàn giao dịch ASX, NYSE và NASDAQ. Chúng tôi đã chọn một loạt các công ty phổ biến và ETF hấp dẫn nhất thế giới để cung cấp cho bạn những cơ hội giao dịch tốt nhất.

  Trái phiếu

  Trái phiếu cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội đầu cơ về lãi suất và tâm lý chấp nhận/từ bỏ rủi ro, tiếp cận tự bảo hiểm cổ phiếu và để đa dạng hóa chiến lược của họ. Lựa chọn từ hàng loạt Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ trên toàn thế giới, bao gồm Nhật Bản, Châu Âu, Anh, và Mỹ

  Tiền điện tử

  Mua hoặc bán trên hàng loạt Tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất thế giới của chúng tôi. Giao dịch với các nhà giao dịch nhỏ lẻ khác 24/7, ở đó sự biến động giá chủ yếu được thúc đẩy do sự sợ hãi va lòng tham, tin tức và tâm lý hiện tại. Tận hưởng giao dịch với đòn bẩy lên tới 1:20 và loại bỏ rủi ro của Sàn giao dịch Tiền điện tử bằng cách giao dịch với nhà môi giới được quản lý bởi ASIC.

  Hợp đồng kỳ hạn

  Hợp đồng kỳ hạn là một trong những hình thức CFD phổ biến nhất. IC Markets cung cấp một loạt Hợp đồng kỳ hạn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Chỉ số ICE Đô la và CBOE VIX. CFD dựa trên Hợp đồng kỳ hạn Trực tuyến được cung cấp độc quyền trên Nền tảng MetaTrader 4 của IC Markets.


  Công cụ giao dịch

  MAM / PAMM

  Phần mềm Quản lý Nhiều Tài khoản của IC Markets là giải pháp đáng tin cậy đã được sử dụng bởi các nhà quản lý tiền tại IC Markets kể từ năm 2012.

  Phần mềm MAM kết nối mọi thiết lập phân bổ trực tiếp với máy chủ MetaTrader 4 của IC Markets. Điều này có nghĩa là nhà quản lý tiền chỉ phải lo lắng về giao dịch thông qua Tài khoản Chuyên gia đầu tư của MetaTrader 4, tất cả những xử lý khác được xử lý một cách xuyên suốt bằng phần mềm MAM.

  Video Giới thiệu Phần mềm Quản lý MAM/PAMM của IC Markets

  Phần mềm lý tưởng cho nhà giao dịch hoặc nhà quản lý tiền sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) và tăng cường chức năng của nền tảng MetaTrader 4 bằng cách cho phép nhiều tài khoản được quản lý từ 1 giao diện đơn giản. Lệnh chặn có thể được thực hiện với 1 cú nhấp chuột từ Tài khoản Chuyên gia đầu tư với phương thức phân bổ được đặt trước. Hàng nghìn tài khoản có thể được giao dịch với 1 cú nhấp chuột và gần như không có độ trễ bổ sung.

  Phương thức phân bổ của phần mềm MAM/PAMM được liệt kê bên dưới. Phương thức phân bổ cho phép phần mềm hoạt động như MAM, PAMM, hoặc LAMM với một vài biến thể của mỗi loại.

  Phương thức Phân bổ

  • Tỷ lệ Phân bổ theo Số dư
  • Tỷ lệ Phân bổ theo Vốn

  Tính năng của MAM/PAMM

  • Phần mềm quản lý MAM điều chỉnh thông số giao dịch theo thời gian thực
  • Tài khoản giao dịch và số tiền nạp không giới hạn
  • Giao dịch – Tài khoản Lô Đầy đủ, Mini & Siêu nhỏ để có lợi thế phân bổ tốt nhất
  • Phân bổ cho các tài khoản chỉ từ 0,01 lô (1.000 đơn vị)
  • Tất cả các loại lệnh bình thường được chấp nhận: Thị trường, Dừng, Giới hạn
  • Tất cả các loại lệnh duy nhất được chấp nhận: Dừng treo, Đóng theo và Đóng tất cả
  • Quản lý nhiều tài khoản chuyên gia đầu tư có những chiến lược khác nhau
  • Cho phép giao dịch sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) đối với các tài khoản được quản lý từ phía khách hàng
  • Mỗi Tài khoản Phụ có đầu ra cho báo cáo trên màn hình
  • Cửa sổ theo dõi thị trường bên trong MAM
  • Theo dõi quản lý lệnh trực tiếp bên trong MAM bao gồm Lãi & Lỗ
  • STP trên tài khoản chuyên gia đầu tư để khớp lệnh số lượng lớn, với sự phân bổ tức thì cho các tài khoản phụ
  • Theo dõi hoa hồng và hiệu suất theo thời gian thực
  • Quản lý báo cáo của khách hàng Hàng tháng, Hàng quý và Hàng năm thông qua Phần mềm quản lý MetaTrader

  Đặc trưng của chương trình Nhà quản lý Tiền

  • Có thể thêm và/hoặc xóa tiền mà không ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch
  • Phân tích báo cáo chuyên nghiệp được hiển thị cho bạn và khách hàng của bạn
  • Giải pháp cho phần mềm quản lý Chuyên gia Cố vấn (EA) và phần mềm quản lý thủ công

  Yêu cầu

  • Tất cả các tài khoản của khách hàng phải hoàn tất Biểu mẫu Giấy Ủy quyền và Tiết lộ về Phí
  • Giấy phép dịch vụ tài chính hoặc sự đánh giá về mặt pháp lý trong thẩm quyền điều hành
  • Nếu bạn có thể đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chúng tôi, vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới và thành viên trong nhóm bán hàng thuộc tổ chức của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

  Máy chủ Riêng Ảo

  Việc có VPS phù hợp đảm bảo rằng bạn có thể chạy phần mềm EA của mình trong môi trường không có sự cố mà không cần bất kỳ phần cứng máy tính, Internet dự phòng, hoặc nguồn điện nào. IC Markets đề xuất nhà cung cấp VPS đã thuê chỗ đặt máy chủ bên trong các trung tâm dữ liệu của Equinix với kết nối chéo trực tiếp tới máy chủ giao dịch của chúng tôi tại Equinix. NY4.

  Các Máy chủ Giao dịch

  Máy chủ giao dịch MT4 và cTrader của IC Markets được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Equinix IBX NY4 và LD5 tại New York và London, cung cấp cho khách hàng tốc độ khớp lệnh nhanh nhất có thể. Các trung tâm dữ liệu của Equinix nổi tiếng toàn cầu về cơ sở hạ tầng an toàn và đáng tin cậy.

  Tìm hiểu thêm về các Trung tâm Dữ liệu của Equinix

   

  Equinix NY4 và LD5 là gì?

  Trung tâm Dữ liệu Equinix IBX NY4 và LD5 tại New York và London là nơi có trên 60 nền tảng trao đổi và giao dịch, trên 400 công ty thuộc bên mua và bên bán, trên 150 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, trên 675 tùy chọn băng thông mạng.

  Các trung tâm dữ liệu của Equinix được biết đến là những trung tâm dữ liệu đáng tin cậy nhất trên trái đất. Trong những cơ sở này, người tham gia thị trường tài chính có thể tương tác trong môi trường có độ trễ thấp để đảm bảo việc truyền dữ liệu cực nhanh, dẫn đến tốc độ khớp lệnh nhanh nhất cho người dùng cuối.

  Lợi thế của trung tâm dữ liệu Equinix NY4

  Máy chủ MetaTrader 4 và 5 của IC Markets hiện được đặt tại trung tâm dữ liệu NY4 ở New York và được các nhà cung cấp giá cả của chúng tôi thuê chỗ đặt máy chủ, bao gồm 25 ngân hàng và địa điểm thanh khoản ngầm.

  Việc lưu trữ máy chủ MetaTrader 4 và 5 tại NY4 cho phép kết nối chéo giữa máy chủ MetaTrader và tất cả nhà cung cấp giá cả của IC Markets. Những đường dây chuyên dụng này cung cấp độ trễ thấp nhất có thể, đảm bảo tốc độ khớp lệnh nhanh nhất cho khách hàng.

  Tốc độ khớp lệnh nhanh đạt được thông qua môi trường có độ trễ thấp của chúng tôi cung cấp điều kiện giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch toàn cầu. Những điều kiện này đảm bảo lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất có thể.

  Lợi thế của trung tâm dữ liệu Equinix LD5

  Máy chủ cTrader của chúng tôi hiện được đặt tại trung tâm dữ liệu LD5 ở London, đồng thời cho các nhà cung cấp giá cả của chúng tôi thuê chỗ đặt máy chủ như trường hợp với máy chủ MetaTrader.

  Máy chủ cTrader được thiết kế đặc biệt cho kết nối hệ thống giao dịch mà không mất chi phí để đảm bảo môi trường tốt nhất có thể cho nhà giao dịch forex. Điều này làm cho cTrader trở thành nền tảng và thiết lập lý tưởng cho nhà giao dịch thủ công và tự động có trụ sở tại và quanh Châu Âu.

  Công cụ giao dịch tiên tiến

  Là một phần trong việc cải thiện trải nghiệm giao dịch chung cho người dùng của mình, IC Markets đã giới thiệu 20 công cụ giao dịch độc đáo mà trước đây không sẵn có trên MetaTrader 4. Với sự hỗ trợ của những công cụ giao dịch tiên tiến này, nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới hiện thậm chí còn tốt hơn, mang lại cho các nhà giao dịch của chúng tôi lợi thế cạnh tranh.

  Các ứng dụng cung cấp cho nhà giao dịch công cụ chất lượng cấp tổ chức ngoài các công cụ được cung cấp trong nền tảng giao dịch cơ sở. Ngoài việc có một số trong những công cụ khớp lệnh và quản lý giao dịch giàu tính năng nhất, danh sách cũng bao gồm các ứng dụng hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định giao dịch cùng với các công cụ hữu ích như báo động tinh vi, phương tiện nhắn tin và phát sóng, dữ liệu thị trường & nhắm nhiều hơn vào việc nâng cao trải nghiệm giao dịch nói chung. Các công cụ giao dịch Tiên tiến sau chỉ dành riêng cho các chủ tài khoản Live của chúng tôi.

  • Trình quản lý Thông báo (Alarm Manager)
  • Ma trận Tương quan (Correlation Matrix)
  • Phần mềm giao dịch Tương quan (Correlation Trader)
  • Phần mềm đầu cuối Giao dịch (Trade Terminal)
  • Trình quản lý Thị trường (Market Manager)
  • Phần mềm đầu cuối Mini (Mini Terminal)
  • Phần mềm giao dịch Cảm tính (Sentiment Trader)
  • Bản đồ Phiên giao dịch (Session Map)
  • Excel RTD
  • Lệnh Tàng hình (Stealth Orders)
  • Trình giao dịch Biểu đồ Hình gậy (Tick Chart Trader)
  • Và nhiều Công cụ khác..

  Pháp lý

  ICMarkets.com được vận hành bởi  Raw Trading Ltd với địa chỉ kinh doanh tại cụm tòa nhà HIS , Providence, Mahe, Seychelles.

  Thông tin thu nhận được từ phía bên cung cấp thứ ba cho thấy rằng spread của cặp EURUSD trung bình là 95% từ khoảng thời gian 01-07-2019 to 31-12-2019 ( Spread này chỉ áp dụng cho tài khoản Raw Spread ).

  Dữ liệu thu được từ một bên thứ ba độc lập cho thấy rằng chênh lệch của chúng tôi cho cặp tỷ giá EURUSD đang được thực hiện trên top 96% thời gian trong thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019, với nhóm mẫu gồm 32 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành Forex, có tính đến chênh lệch trung bình hàng tuần tổng hợp được.

  Thời gian khớp lệnh trung bình từ khi giao dịch được nhận, xử lý và xác nhận khi được thực hiện bởi chúng tôi là 36,5 mili giây.

  Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Phái sinh tiềm ẩn mức độ rủi ro cao với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể để mất. Giao dịch Sản phẩm phái sinh có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư, do đó vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro có liên quan, và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần. Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS) có thể có được từ website này hoặc theo yêu cầu từ văn phòng của chúng tôi và được xem xét trước khi tham gia giao dịch với chúng tôi. Các tài khoản có Chênh lệch Thô cung cấp chênh lệch từ 0.0 pip với phí hoa hồng là 3,50 USD trên mỗi 100.000 được giao dịch. Tài khoản tiêu chuẩn cung cấp chênh lệch từ 1 pip mà không có phí hoa hồng bổ sung nào. Chênh lệch trên các chỉ số CFD bắt đầu tư 0.4 điểm. Thông tin về website này không hướng đến người cư trú tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào mà ở đó sự phát tán hoặc sử dụng trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

  Khu vực bị Hạn chế: IC Markets không chấp nhận hồ sơ đăng ký từ người cư trú của Mỹ, Canađa, Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông tin về website này không hướng đến người cư trú tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào mà ở đó sự phát tán hoặc sử dụng trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

  IC Markets là công ty phát hành sản phẩm phái sinh trên thị trường phi tập trung, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở gốc đến gốc. Các sản phẩm do chúng tôi phát hành không được giao dịch trên sàn giao dịch. 

  International Capital Markets Pty Ltd (ACN 123 289 109) (giao dịch dưới tên IC Markets) có giấy phép dịch vụ tài chính của Australia (AFSL) để tiến hành kinh doanh dịch vụ tài chính tại Australia, hạn chế ở các dịch vụ tài chính do AFSL cung cấp. Tên thương mại, IC Markets, được sử dụng bởi International Capital Markets Pty Ltd cũng được sử dụng bởi các thực thể khác.  

  Raw Trading Ltd (Số hiệu công ty: 8419879-2), giao dịch dưới tên IC Markets (SC), được quản lý bởi Cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính của Seychelles với Giấy phép Nhà môi giới Chứng khoán số: SD018.  

  IC MARKETS (EU) LTD được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (Giấy phép số 362/18) với số đăng ký HE356877 và hoạt động thông qua tên miền www.icmarkets.eu


  10 lý do bạn nên chọn IC Markets

  Để trải nghiệm chênh lệch và điều kiện giao dịch tốt nhất cùng với nhóm hỗ trợ trực tiếp tận tâm trợ giúp bạn.

  1. Chênh lệch Thấp hơn

  Sứ mệnh của IC Markets là cung cấp cho nhà giao dịch chênh lệch thấp nhất có thể trong mọi điều kiện thị trường. IC Markets đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ và thiết lập mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà cung cấp thanh khoản lớn và đáng tin cậy nhất. IC Markets liên tục thêm thanh khoản bổ sung cho hệ thống Raw Pricing của mình nhằm mang lại cho nhà giao dịch điều kiện giao dịch forex tốt nhất có thể.

  2. Khớp lệnh Nhanh

  IC Markets sử dụng phần cứng cấp doanh nghiệp trên các máy chủ giao dịch của mình tại trung tâm dữ liệu NY4 & LD5 tương ứng ở New York và London. Máy chủ giao dịch của chúng tôi được sắp xếp với công cụ giao dịch Raw Pricing và nhà cung cấp thanh khoản tại các trung tâm dữ liệu này. Cáp quang chuyên dụng kết nối với hệ thống giao dịch và nhà cung cấp giá cả của chúng tôi đảm bảo độ trễ thấp nhất và khớp lệnh nhanh nhất có thể cho khách hàng của mình.

  3. Công nghệ Vượt trội

  IC Markets đã hợp tác với các công ty công nghệ giao dịch tốt nhất thế giới để mang lại cho bạn môi trường giao dịch tốt nhất và công cụ giao dịch tiên tiến. Những công cụ này bao gồm: Độ sâu Thị trường (DoM), giám sát chênh lệch sẵn có, giao dịch dạng thang, tự động đóng giao dịch với các mẫu lệnh tùy chỉnh, và nhiều công cụ khác. Ứng dụng giao dịch dành cho iPhone và Android của chúng tôi đã được tối ưu hóa để cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch trên di động tốt nhất có thể.

  4. Điều kiện Giao dịch Tốt nhất

  Môi trường giao dịch Raw Pricing của chúng tôi đã được tạo ra với việc cân nhắc đến nhà giao dịch. IC Markets không có hạn chế về giao dịch. Thậm chí giao dịch có thể được đặt trong chênh lệch. Giao dịch nhanh, tự bảo hiểm, và giao dịch tự động đều được phép. Chênh lệch tài khoản Raw Spread của chúng tôi bắt đầu từ 0.0 pip. IC Markets cung cấp tùy chọn đòn bẩy linh hoạt lên tới 1:500, và chấp nhận nạp tiền bằng 10 đồng tiền chính.

  5. Khớp lệnh Tốt hơn

  Khách hàng có thể được khớp lệnh trên quy mô giao dịch từ 1 lô siêu nhỏ (1.000 đồng tiền yết giá) đến 250 lô (25 triệu đồng tiền yết giá) thông qua hệ thống giao dịch của IC Markets. Nền tảng giao dịch của IC Markets phân loại và xếp hạng giá để cho phép khớp lệnh theo thời gian thực của các giao dịch lớn trên nhiều nhà cung cấp giá cả và mức giá của họ, và điều này đảm bảo giá tốt nhất cho bất kỳ quy mô giao dịch nào.

  6. Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất

  IC Markets nỗ lực cung cấp cho bạn dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể. Đội ngũ của IC Markets có kinh nghiệm đáng kể trong ngành forex, vì vậy họ có thể hiểu những gì nhà giao dịch muốn và cần. Bạn có thể giao dịch một cách tự tin khi biết rằng đội ngũ IC Markets sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

  7. Công cụ Giao dịch Tiên tiến

  Các bổ sung của chúng tôi vào MetaTrader 4 như môđun giao dịch với một cú nhấp chuột, độ sâu thị trường, theo dõi chênh lệch, công cụ tính toán rủi ro giao dịch, và các loại lệnh nâng cao mà trước đây không có trên MetaTrader 4 giúp cho trải nghiệm giao dịch tốt hơn.

  8. Nền tảng Giao dịch Vượt trội

  MetaTrader 4, MetaTrader 5, và cTrader là 3 trong những nền tảng giao dịch tốt nhất sẵn có ngày nay. IC Markets đã cách mạng hóa giao dịch forex bằng việc cung cấp cho nhà giao dịch quyền truy cập trực tiếp môi trường giao dịch Raw Pricing của mình sử dụng bất kỳ nền tảng nào trong 3 nền tảng giao dịch phổ biến này.

  9. Lòng tin và Sự minh bạch
  Niềm tin và Tính minh bạch là nền tảng cho các giá trị cốt lõi của IC Markets. Tài khoản Nguyên của IC Markets cung cấp mức chênh lệch thấp nhất có thể trực tiếp từ các nhà cung cấp giá của nó, vì vậy không có yêu cầu, không có thao túng giá và không có hạn chế.

  10. Quản lý

  IC Markets được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn. Tất cả các khoản tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ủy thác của khách hàng được tách biệt với các ngân hàng hàng đầu của Úc. IC Markets không sử dụng các quỹ này cho bất kỳ chi phí hoặc mục đích hoạt động nào.

  IC Markets
  Hãy trở thành người giao dịch thành công nhất với nhà cung cấp Forex uy tín hàng đầu thế giới

  Lợi thế của Raw Spread

  Raw Spread là sự khác biệt mà bạn đang chờ đợi. Giao dịch trong một môi trường Raw Pricing với chênh lệch từ 0.0 pip*, không có tình trạng báo giá lại, không làm giá lại và không có hạn chế. IC Markets là nhà môi giới forex trực tuyến mà các nhà giao dịch khối lượng lớn, người giao dịch lướt sóng và rôbốt lựa chọn.

  Spread IC Markets

  Chênh lệch từ 0.0 pip

  • Chênh lệch trung bình ở mức 0.1 pip đối với cặp tỷ giá EURUSD của IC Markets là chênh lệch tốt nhất trên thế giới**
  • Chênh lệch thô không có ‘ẩn phí’ có nghĩa là chúng tôi thực sự đưa ra chênh lệch 0.0 pip*
  • Kết hợp thanh khoản đa dạng và độc quyền giữ cho chênh lệch ở mức thấp 24/5

  Khớp lệnh siêu nhanh

  • Tốc độ khớp lệnh trung bình dưới 40 mili giây***
  • Sợi quang độ trễ thấp kết nối chéo vào các LP
  • Sẵn có VPS miễn phí được sắp xếp có độ trễ thấp

  Mang lại lợi thế hệ thống giao dịch tự động của bạn

  IC Markets là lựa chọn ưu tiên cho các nhà giao dịch tự động. Máy khớp lệnh của chúng tôi được đặt tại trung tâm dữ liệu Equinix NY4 ở New York xử lý trên 500.000 giao dịch mỗi ngày với trên 2/3 trong số tất cả giao dịch đến từ các hệ thống giao dịch tự động.

  Tổ chức thanh khoản cấp

  • Thanh khoản liên ngân hàng thực, sâu và đa dạng bao gồm tới 50 nguồn thanh khoản khác nhau
  • Không có quay vòng thanh khoản để giảm độ trượt giá
  • Trên 15 Tỷ USD tiền giao dịch FX được xử lý hàng ngày

  Các thị trường toàn cầu năm trong tầm tay bạn

  • Thị trường Forex 60 sản phẩm
  • Hàng hóa 19 sản phẩm
  • Cổ phiếu 120 sản phẩm
  • Chỉ số 23 sản phẩm
  • Trái phiếu 5 sản phẩm

  Khách hàng hoạt động trên toàn thế giới với hơn 200.000

  Khối lượng giao dịch - Tháng 3 năm 2021 là 1040 tỷ $

  Đánh giá trên Trustpilot xuất sắc 9/10


  IC Markets là một trong những Nhà cung cấp FX CFD lớn nhất trên thế giới tính theo khối lượng Forex.

  Phần mềm đầu cuối giao dịch mạnh mẽ

  • Windows
  • MAC
  • Android
  • Trình duyệt Web
  • iOS

  Tiền của bạn, cách của bạn

  • Nạp tiền Nhanh
  • Rút tiền Nhanh
  • Chuyển tiền an toàn với Phí hoa hồng 0%
  IC Markets đã phát triển trở thành nhà cung cấp ngoại hối CFD trên MT4 và hệ thống Raw Pricing lớn nhất trên thế giới bằng cách cung cấp cho nhà giao dịch những gì họ thực sự muốn.

   

  Kết luận

  • IC Markets nhà môi giới CHUYÊN NGHIỆP - AN TOÀN - UY TÍN lớn trên thị trường Forex
  • Có giao diện ngôn ngữ Tiếng Việt dành cho cộng đồng Trader Việt Nam, nhân viên hỗ trợ giải đáp người Việt.
  • Hỗ trợ miễn phí Nạp - Rút tiền qua Internet Banking Việt Nam - cổng kết nối Ngân Lượng
  • Mở tài khoản Live miễn phí và trải nghiệm tài khoản Demo thực tế tốc độ xử lý lệnh và phí Spread
  • Websitehttps://www.icmarkets.com/ 

  Bình luận