ebooks Forex

Bộ toàn tập sách điện tử kiến thức Forex Market từ cơ bản đến nâng cao dành cho các Trader Việt Nam.

Forex 100% - Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối

Giới thiệu: Vài nét về lịch sử Thị trường Ngoại hối ngày nay

Forex

Chương 1 Các thuật ngữ và khái niệm

 • Tiền tệ, các cặp tiền tệ
 • Giao dịch ký quỹ
 • PIP
 • Xu hướng
 • Khoảng chênh lệch
 • Trạng thái bán và trạng thái mua
 • Tỷ giá
 • Hoán đổi ngoại tệ
 • Các biểu đồ

Chương 2 Lý thuyết Nến Nhật Bản

 • Các loại nến
 • Các mô hình nến đảo chiều

Chương 3 Phân tích cơ bản

 • Các yếu tố tài chính (Lãi suất và tỷ lệ lạm phát)
 • Các yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Các yếu tố chính trị và thông tin
 • Những thảm họa tự nhiên và sinh thái

Chương 4 Phân tích đồ thị

 • Giới thiệu về ph}n tích đồ thị
 • Mô hình giá lên và mô hình giá xuống
 • Phân tích xu hướng
 • Các mô hình giá
 • Các mô hình đảo chiều (Reversal patterns)
 • Các mô hình tiếp diễn (Continuation patterns)
 • Các mô hình điều chỉnh (Correction patterns)
 • Các mô hình lưỡng tính (Ambiguous patterns)
 • Thống kê về các mô hình giá
 • Mô hình MSVD
 • Kết luận

Chương 5 Phân tích tỷ lệ

 • Dãy số Fibonacci
 • William Gann (1878 - 1955)
 • Các phương ph|p v{ chỉ số khác trong phân tích tỷ lệ
 • Các mô hình hài hòa trong các tỷ lệ sóng

Chương 6 Các chỉ số và công cụ dao động (Oscillators)

 • Đường trung bình di động (Moving Average - MA)
 • MACD
 • OsMA - Đường trung bình di động của Công cụ đo dao động (Moving Average of
 • Oscillator)
 • Công cụ đo dao động gi| không theo xu hướng (Detrended Price Oscillator - DPO)
 • Điểm & các hình thái (Point & Figures - P & F)

Chương 7 Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh

 • LEWIS BORSELLINO
 • BILL WILLIAMS
 • ALEXANDER ELDER
 • TONY PLUMMER
 • LINDA B.RASCHKE
 • JOE DINAPOLI
 • THOMAS DEMARK
 • LARRY WILLIAMS
 • Phương pháp giao dịch Eliute
 • Kiểm tra phương ph|p giao dịch

Chương 8 Phân tích sóng

 • Bản chất của lý thuyết sóng
 • Áp dụng phân tích sóng
 • Tổng quan về các con sóng
 • Các sóng điều chỉnh
 • Giản lược về cấu trúc Sóng

Chương 9 Quản lý tiền

 • Ví dụ về quản lý tiền
 • Tỷ lệ cố định tối ưu (Optimal Fixed Fractions)
Open read eBooks Forex

Biểu đồ Hình nến Nhật Bản & Chiến lược Tăng giá

Hướng dẫn để hiểu và áp dụng một trong những công cụ biểu đồ kỹ thuật phổ biến và đáng tin cậy nhất trong forex, biểu đồ Hình nến Nhật Bản. Phần đầu tiên của loạt bài nhỏ này là về sự hình thành biểu đồ nến, đặc biệt xem xét các mô hình và chiến lược tăng giá
Biểu đồ Hình nến Nhật Bản
Biểu đồ Hình nến Nhật Bản & Chiến lược Tăng giá bao gồm:
 • Lịch sử vắn tắt về biểu đồ hình nến Nhật Bản
 • Giá trị của việc đọc và sử dụng mô hình nến đối với nhà giao dịch
 • Tích hợp mô hình nến vào chiến lược giao dịch
 • Mô tả về 10 mô hình nến đảo chiều tăng giá
 • Giải thích về 10 chiến lược tăng giá sử dụng mô hình nến
 • Các ví dụ trực quan về biểu đồ và các mô hình
 • Và nhiều hơn nữa!

Biểu đồ Hình nến Nhật Bản & Chiến lược Giảm giá

Hướng dẫn để hiểu và áp dụng một trong những công cụ biểu đồ kỹ thuật phổ biến và đáng tin cậy nhất trong forex, biểu đồ Hình nến Nhật Bản. Phần thứ hai của loạt bài nhỏ của chúng tôi về các mô hình nến, xem xét kỹ lưỡng các mô hình và chiến lược giảm giá. Hãy tải về miễn phí ngay hôm nay!
Biểu đồ Hình nến Nhật Bản

Biểu đồ Hình nến Nhật Bản & Chiến lược Giảm giá bao gồm:
 • Lịch sử vắn tắt về biểu đồ hình nến Nhật Bản
 • Giá trị của việc đọc và sử dụng mô hình nến đối với nhà giao dịch
 • Tích hợp mô hình nến vào chiến lược giao dịch
 • Mô tả về 10 mô hình nến đảo chiều giảm giá
 • Giải thích về 10 chiến lược giảm giá sử dụng mô hình nến
 • Các ví dụ trực quan về biểu đồ và các mô hình
 • Và còn nhiều nội dung khác!

Con đường dẫn tới Thành công 

50 Thói quen của các Nhà giao dịch Thành công
Dù bạn là người mới bắt đầu trong việc tìm kiếm một nền tảng vững chắc về forex cơ bản, hay nhà giao dịch cao cấp đang tìm kiếm những tài liệu tham khảo vững chắc để ôn lại kỹ thuật, Con đường dẫn tới Thành công là công cụ vô giá đáp ứng nhu cầu của bạn:
 • Xác định Xu hướng
 • Kết hợp chặt chẽ các Quy tắc Quản lý Rủi ro
 • Hiểu rõ Yếu tố Tâm lý
 • Phát triển Chiến lược Giao dịch Hiệu quả
 • Và nhiều hơn nữa!
Successful Trader
Mới hơn Cũ hơn